Етичний кодекс учасника

ЗАТВЕРДЖЕНО
Протокол засідання центрального оргкомітету всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2017»
від 15.09.2016 № 01

Етичний кодекс
учасника всеукраїнського конкурсу «Учитель року»
Етичний кодекс учасника всеукраїнського конкурсу «Учитель року» (далі – Кодекс) визначає, систематизує, упорядковує систему професійно-етичних, моральних норм і правил всеукраїнського конкурсу «Учитель року» (далі – Конкурс), регулює відносини між учасниками Конкурсу з метою встановлення комфортного морально-психологічного клімату, запобігання конфліктних ситуацій під час проведення Конкурсу.
Учасниками Конкурсу є конкурсанти, члени журі, члени оргкомітету, організатори.
Кодекс ґрунтується на нормах загальнолюдської моралі та педагогічної етики.
Кодекс регулює відносини учасників Конкурсу, базуючись на принципах:
законності – дотримання норм законів України в галузі освіти, підзаконних актів, Положення про всеукраїнський конкурс «Учитель року»;
громадянськості та патріотизму – національна гордість, громадянська відповідальність та готовність служити Батьківщині;
гуманізму – визнання самоцінності людини, виявлення поваги до її гідності, прав і свобод, індивідуальності та неповторності;
професіоналізму – глибокі знання і практичні навички з педагогіки, психології, методики викладання;
рівності та справедливості – забезпечення рівних умов участі у Конкурсі, проходження конкурсних випробувань та об’єктивного оцінювання конкурсантів;
неупередженості – об’єктивне ставлення до людини незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової і національної приналежності, віросповідання, статі, освіти, місця роботи;
толерантності – визнання відмінностей людей, їхніх думок, способу життя, поведінки, звичаїв, почуттів, ідей, вірувань;
доброзичливості – тактовність і коректність висловлювань, уникнення конфліктних ситуацій;
відкритості й прозорості – доступність інформації про Конкурс, його умови, критерії оцінювання, результати.
Учасники Конкурсу:
виконують свої функції на високому професійному рівні відповідно до вимог Положення про Конкурс;
дотримуються вимог педагогічної етики і моралі;
поважають права, законні інтереси, честь, гідність та почуття інших;
не використовують своє службове становище для особистої вигоди або вигоди третьої особи;
зберігають незалежність власної думки, рішення, дії від будь-якого зовнішнього тиску чи втручання;
виявляють повагу, такт один до одного, відкритість у спілкуванні;
дотримуються культури мовлення та ділового спілкування;
підтримують престиж професії та позитивний імідж Конкурсу.

Джерело:

Немає коментарів:

Дописати коментар