Положення про конкурс

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 11 серпня 1995 р. N 638
Київ

Про затвердження Положення про всеукраїнський конкурс "Учитель року"
(Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 900 (900-2005-п) від 14.09.2005)

На виконання Указу Президента України від 29 червня 1995 р. N 489 (489/95) "Про всеукраїнський конкурс "Учитель року" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про всеукраїнський конкурс "Учитель року", що додається.
2. Міністерству фінансів, Уряду Автономної Республіки Крим, обласним, Київській і Севастопольській міським державним адміністраціям передбачати у відповідних бюджетах кошти на проведення щорічного всеукраїнського конкурсу "Учитель року".
3. Установити, що перший всеукраїнський конкурс "Учитель року" проводиться у 1995/96 навчальному році.

Прем'єр-міністр України                                                                   Є. МАРЧУК

Перший заступник Міністра
Кабінету Міністрів України                                                               М. СЕЛІВОН

Інд. 28
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 серпня 1995 р. N 638

ПОЛОЖЕННЯ
про всеукраїнський конкурс "Учитель року"
(У тексті Положення слово "Міносвіти" замінено словом "МОН"
згідно з Постановою КМ N 900 (900-2005-п) від 14.09.2005)

1. Всеукраїнський конкурс "Учитель року" є одним із заходів реалізації Державної національної програми "Освіта" ("Україна XXI століття") і проводиться з метою виявлення і підтримання творчої праці вчителів, підвищення їх професійної майстерності, популяризації педагогічних здобутків.
Завданнями конкурсу є:
піднесення ролі вчителя у суспільстві і підвищення престижності цієї професії;
привернення уваги громадськості, органів влади до проблем освіти;
сприяння творчим педагогічним пошукам, удосконаленню фахової майстерності вчителя;
поширення передового педагогічного досвіду;
забезпечення незалежної експертної оцінки педагогічної діяльності.
2. Всеукраїнський конкурс "Учитель року" проводить МОН разом з Академією педагогічних наук, Творчою спілкою вчителів, Педагогічним товариством.
МОН за поданням зазначених організацій затверджує щороку до 1 жовтня склад центрального оргкомітету конкурсу та фахові журі.
3. Центральний оргкомітет конкурсу визначає фахи (не більше ніж п'ять), з яких проводиться конкурс у поточному навчальному році, встановлює критерії відбору поданих на конкурс матеріалів, умови та порядок проведення заключної частини конкурсу і не пізніше як за місяць до початку першого туру забезпечує їх доведення до відома педагогічної громадськості.
4. Всеукраїнський конкурс "Учитель року" проводиться щороку у три тури:
перший - районний (міський) - грудень;
другий - республіканський в Автономній Республіці Крим, обласний, Київський та Севастопольський міські - січень-лютий;
третій - заключний, проводиться поетапно:
відбірковий - березень;
фінальний - квітень.
(Пункт 4 в редакції Постанови КМ N 900 (900-2005-п) від 14.09.2005)
5. Для проведення першого і другого туру утворюються на місцях оргкомітети конкурсу і журі з кожного фаху.
Склад районного (міського) оргкомітету конкурсу і журі затверджується районним (міським) відділом (управлінням) освіти за поданням районного (міського) методичного кабінету та фахових асоціацій учителів (за їх наявності).
Склад оргкомітету і журі конкурсу в Автономній Республіці Крим, області, мм. Києві і Севастополі затверджується відповідним органом управління освітою за поданням науково-методичної установи та фахових асоціацій (за їх наявності).
6. Всеукраїнський конкурс "Учитель року" проводиться на добровільних засадах. У конкурсі беруть участь педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів за основним місцем роботи - громадяни України незалежно від освіти, набутого фаху і віку, які мають стаж педагогічної роботи не менш як 5 років.
(Пункт 6 в редакції Постанови КМ N 900 (900-2005-п) від 14.09.2005)
7. Для участі в конкурсі претендент подає районному (міському) оргкомітету такі матеріали:
заяву про бажання брати участь у конкурсі "Учитель року";
опис власного досвіду, що розкриває оригінальність педагогічних ідей, методів, технологій;
аналіз результатів праці.
За бажанням учитель може подати оргкомітету й інші матеріали (в тому числі відгуки наукових установ, фахових асоціацій), що глибше розкривають його творчі здобутки.
8. До участі в кожному наступному турі допускаються переможці попереднього туру з кожного фаху, на яких оргкомітет подає матеріали, перелічені в пункті 7 цього Положення.
Якщо перший чи другий тур в окремих регіонах не проводився, бажаючі взяти участь у третьому турі можуть надіслати до центрального оргкомітету матеріали, зазначені у пункті 7 цього Положення.
9. Центральний оргкомітет конкурсу приймає заяви з необхідними матеріалами з 1 до 10 березня поточного року.
За результатами відбіркового етапу претендентам надсилаються запрошення для подальшої участі в конкурсі.
Фінальний етап третього туру конкурсу проводиться у другій половині квітня поточного року.
(Пункт 9 в редакції Постанови КМ N 900 (900-2005-п) від 14.09.2005)
10. На відбірковому етапі третього туру визначаються учасники фінального етапу конкурсу (не більш як 12 осіб з кожного фаху).
На фінальному етапі третього туру визначаються переможець та лауреати конкурсу з кожного фаху.
(Пункт 10 в редакції Постанови КМ N 900 (900-2005-п) від 14.09.2005)
10-1. На підставі висновків фахових журі центральний оргкомітет вносить колегії МОН пропозиції щодо присвоєння переможцям конкурсу звання "Заслужений учитель України".
(Положення доповнено пунктом 10-1 згідно з Постановою КМ N 900 (900-2005-п) від 14.09.2005)
10-2. Переможці конкурсу нагороджуються грошовими преміями кожний у розмірі 5 тис. гривень; лауреати, які посіли друге та третє місця з кожного фаху, - по 3 і 2 тис. гривень відповідно.
(Положення доповнено пунктом 10-2 згідно з Постановою КМ N 900 (900-2005-п) від 14.09.2005)
10-3. Переможці, лауреати та учасники третього туру конкурсу нагороджуються дипломами, цінними подарунками центрального оргкомітету у межах встановленого кошторису, а також можуть бути представлені до державних нагород і відомчих заохочувальних відзнак.
(Положення доповнено пунктом 10-3 згідно з Постановою КМ N 900 (900-2005-п) від 14.09.2005)
11. Фінансові витрати на підготовку і проведення першого і другого туру всеукраїнського конкурсу "Учитель року" провадяться за рахунок місцевих бюджетів, на організацію третього туру і забезпечення нагородження його переможців - за рахунок асигнувань Державного бюджету.
Документ 638-95-п, поточна редакція — Редакція від 14.09.2005, підстава 900-2005-п
Джерело: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/638-95-%D0%BF

Немає коментарів:

Дописати коментар