Творча група

Творча група для методистів та заступників директорів закладів освіти 
Запорізької області (на 2015-2017 р.р.)


Керівник творчої групи: 
Бабко Т.М., к.п.н., викладач кафедри менеджменту освіти та психології
КЗ "Запорізький інститут післядипломної педагогічної освіти" ЗОР

Тема: «Науково-методичний супровід підготовки вчителів до участі у конкурсах фахової майстерності».

Мета: вдосконалити процес підготовки й проведення Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року» та науково-методичної підготовки педагогічних працівників закладів освіти до участі у різних конкурсах фахової майстерності на районному (міському), обласному та державному рівнях.
Завдання:
- проаналізувати сучасні підходи до організації та проведення Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року» у вітчизняному та зарубіжному освітньому просторі;
- розробити критерії та показники оцінювання професійної компетентності вчителя-переможця;
 визначити оптимальні конкурсні випробування, в яких найповніше розкриватимуться всі складові професійної компетентності вчителя;

-    розробити технологію методичної підготовки педагогічних працівників закладів освіти до участі у конкурсах фахової майстерності.
Очікуваний результат:
− створити банк практичних матеріалів для консультацій педагогічних працівників та адміністрації загальноосвітніх закладів щодо особливості науково-методичної підготовки вчителів до участі у конкурсах фахової майстерності;
− розробити науково-методичні рекомендацій з означеної проблеми;
− презентація здобутків творчої групи на обласному й всеукраїнському рівнях.

Модель «Науково-методичний супровід професійного та творчого зростання вчителя, вмотивованого до участі у професійних конкурсах»
Автори моделі:
Бабко Тетяна Миколаївна, к.п.н., старший викладач кафедри менеджменту освіти та психології КЗ «ЗОІППО» ЗОР.
Тедєєва Світлана Валеріївна, методист Хортицького РМП ІАМЦ Департаменту освіти Запорізької міської ради.
Представлена практико-орієнтована модель сприяє здійсненню ефективного науково-методичного супроводу професійного та творчого зростання вчителів, що досягли певних успіхів і мають перспективні інноваційні розробки, практичні здобутки у власній професійній діяльності та є вмотивованими до участі у професійних педагогічних  конкурсах.
Реалізація даної моделі сприятиме створенню умов для найбільш повного  розкриття особистісного потенціалу вчителів-новаторів та їх морально-теоретичної підготовки до участі у конкурсах фахової майстерності.

План засідань на 2016 рік.

Матеріали засідання з теми "Підготовка вчителя до моделювання і конструювання уроків різного типу". Звіт. Фото.

План засідань на 2015 рік.

Матеріали засідання з теми "Організаційно-педагогічні умови проведення Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року»"
Презентація. Фото.
Анкета для виявлення рівня сформованості умінь та навичок самоосвіти.

Матеріали засідання № 2 з теми «Науково-методичний супровід підготовки вчителів до участі у конкурсах фахової майстерності»
План роботиФото.

Матеріали засідання № 3 з теми «Науково-методичний супровід підготовки вчителів до участі у конкурсах фахової майстерності»
План роботи. Фото.


Немає коментарів:

Дописати коментар