"Вчитель інклюзивного класу" (2019)

Інформація про розподіл учасників зонального туру номінації
«Вчитель інклюзивного класу»

Учасники заочного етапу ІІ туру
А також представлення учасників ІІ туру конкурсу в номінації "Вчитель інклюзивного класу" на сайті "КАФЕДРИ РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ".

РЕЗУЛЬТАТИ ДРУГОГО (ОБЛАСНОГО) ТУРУ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ
«УЧИТЕЛЬ РОКУ-2019» В НОМІНАЦІЇ 
«ВЧИТЕЛЬ ІНКЛЮЗИВНОГО КЛАСУ»
Постфактум заочного етапу обласного туру конкурсу
Півроку педагогічної творчості учасників конкурсу завершилися місяцем плідної аналітичної діяльності журі.
Перегляд і ретельний аналіз відео уроків дозволив виокремити риси ефективної педагогічної діяльності в контексті інклюзивного навчання учнів початкових класів.
Зокрема:
- вільне володіння фаховими знаннями, навчальним матеріалом;
- дотримання архітектоніки уроку;
- відповідність методів, форм, прийомів роботи, засобів навчання завданням уроку і змісту навчального матеріалу;
- доцільність використання інноваційних педагогічних технологій, ІКТ;
- наявність завдань, пов’язаних із формуванням ключових і предметних компетентностей;
- реалізація діяльнісного підходу.
- більшість розробок уроків - відповідають чинним вимогам;
- заплановані раціональні завдання учням;
- ретельно продумані різні форми активізації пізнавальної діяльності учнів.
Поповнився педагогічний інструментарій методичними родзинками! Робота з гаджетами, ребуси, пазли, кросворди як засоби активізації пізнавального інтересу учнів. Віночки, карти, портфоліо – як прийом щодо самооцінювання. Карта завдань: які будуть та які вже виконали. Самі виконаємо, порівнюємо з еталоном, демонструємо знаком ступінь виконання завдання (вдало чи не вдало). Вчасно асистент вчительки пропонує індивідуальне завдання під час диктанту. Самооцінювання триває впродовж уроку. Продумані ретельно завдання з використанням роздаткового матеріалу.
Журі конкурсу відмічає, що загалом конкурсні уроки, які проведені учасниками, сміливо можна відзначити як методичний альманах педагогічним працівникам, які впроваджують концепцію інклюзивного навчання.
Однак, як і в кожному конкурсі, є переможці. Тому до відбіркового етапу другого (обласного) туру конкурсу «Учитель року-2019» відібрано вісім учасників, які 31.01.2019 року сміливо та завзято будуть демонструвати власні педагогічні знахідки назагал.
Чекаємо Вас: 31.01.2019 року з 10.00 до 14.00 на базі Комунального закладу «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради, корпус 1.
Успіхів і натхнення Вам, шановні колеги!
Голова журі Аксьонова Олена Петрівна 
Заочний етап
Зведена відомість оцінювання конкурсного випробування «Відеозапис уроку»

Інклюзія є!
І це дійсно так. Сьогодні це довели учасники відбіркового етапу другого (обласного) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2019» в номінації «Вчитель інклюзивного класу» – вчителі з великої літери, які почали навчати дітей з особливими освітніми потребами в звичайному шкільному класі, залучати їх до соціально значущих справ, розвивати індивідуальність. Але це конкурс і журі має підвести підсумки, бо такі реалії кожного змагання.
Відзначаємо, що більшість учасників виявила достатній рівень володіння знаннями особливостей психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами. За результатами виконання практичної роботи встановлено, що конкурсанти враховують в своїй роботі особливості психофізичного розвитку дітей з порушеннями зору, слуху, опорно-рухового апарату, інтелекту, мовлення. Розуміють різницю між адаптацією та модифікацією навчальних завдань для дітей з різними нозологіями. В цілому, учасники продемонстрували вміння обирати оптимальні методи, прийоми та засоби організації освітнього процесу в інклюзивному класі. Учасники конкурсу вже готові пропонувати нашим колегам деякі модифіковані навчальні завдання. 
Наприклад:
- для учнів з тяжкими порушеннями мовлення: проводити корекційну роботу (логопедичні вправи за потребою); назвати зображені предмети (учень, зошит, ручка); визначити зайве слово (парта, стіл, ліжко, сонце); встановити відповідність між словами (парта-меблі, машина-транспорт, учень-людина); прислів’я, приказки, скоромовки; робота з класом, в групі, в парі, разом з асистентом;
- для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату: зменшити кількість слів у реченні; відповідати використовуючи набір тексту на комп’ютері чи планшеті; використовувати в роботі з дітьми невербальні засоби комунікації (показ жести, піктограми, картки); обрані дитиною варіанти відповіді озвучує асистент; використання сервісу Візер (передбачає використання планшета, мобільного телефону тощо).
Загалом усі учасники продемонстрували ґрунтовні знання, практичні вміння, небайдужість до професійної діяльності.
Фахове журі конкурсу
Відбірковий етап
Протокол оцінювання конкурсного випробування "Тестування з фахової майстерності"
Зведена відомість оцінювання конкурсного випробування «Практична робота»
Підсумковий етап
Працюємо сьогодні, проектуємо майбутнє!
Сьогодні – важливий день, важливі події!
Відкриття: урочисто, чарівно, яскраво.
Психологічний тренінг: дружньо, терапевтично, креативно.
А от й почалося…
Жеребкування відкрило учасникам конкурсу тему проекту. Це – «Екологічне виховання».
Упродовж двох годин наші конкурсанти творили, моделювали, уявляли, навіть – малювали.
Захист продемонстрував головне: у фіналі – гідні!
Учасники конкурсу захищали проекти за такими темами:
  • «Весна в довкіллі»;
  • «Стежками рідної землі»;
  • «Збережімо ліс – збережемо життя»;
  • «Збереження водного середовища»;
  • «Природа – твій дім».
Під час захисту учасникам вдалося переконати журі, що методи і форми роботи учнів підібрано ними вдало відповідно до мети й завдань проекту.
Наукове обґрунтування власної позиції дозволило конкурсантам утримувати увагу аудиторії, а практичну значущість проектної роботи для учнів підтвердив кінцевий результат. Це лепбуки, електронні книги із озвучуванням самими учнями, дослідження Інтернет-мережі, Лего-конструювання, підготовка вистави, спостереження у природі, робота з картотекою в бібліотеці та інші цікаві досягнення.
Випробування довело, що залучення дітей з особливими освітніми потребами до проектної діяльності важливе для їхнього особистісного розвитку та інтеграції у соціум.
Ми вдячні нашим красуням – учасникам конкурсу ВІК!
Бажаємо їм натхнення та сил для подальших конкурсних випробувань.
Випробування «Методичний практикум»
Другий день конкурсу, можливо, видався складним не лише для журі, а й для учасників. Методичний практикум для учителів інклюзивних класів полягав у необхідності проаналізувати урок, проведений колегою – учителем інклюзивного першого класу.
Складно для журі, тому що відсутня можливість почути, побачити, поспілкуватися з учасником, уявити його, адже всі роботи були закодовані.
Складно для учителів, бо аналізувати урок слід було за науково обґрунтованими аспектами, оперуючи аргументами та фактами, не враховуючи емоцій.
Попри це, отримані результати засвідчили достатній рівень компетентності учасників в зазначеному контексті. Їм вдалося виокремити оптимальність та корекційно-розвиткову спрямованість підібраних методів і прийомів організації освітнього процесу, їх ефективність та доцільність; відповідність змісту завдань актуальним і потенційним можливостям дитини з особливими освітніми потребами. Проаналізовано інтеграцію змісту навчального матеріалу відповідно до загальноосвітніх і спеціальних програм; способи адаптації змісту навчального матеріалу для учнів з особливими освітніми потребами; окреслено ступінь проявів принципів інклюзивного навчання (адаптація / модифікація), спосіб вибору видів адаптації з урахуванням потреб конкретної дитини.
Отже, констатуємо: другий день – складний, однак він – важливий і потрібний крок на шляху до перемоги кожного учасника номінації.
Дівчата, не зволікайтеся! Ви – справжній авангард у такому новому напрямі реформування освіти в України, як інклюзивне навчання.
З повагою, журі.
Зведена відомість оцінювання конкурсного випробування «Методичний практикум»

ВІК: третій день
 «Сумно… Сумно аж за край…». Бо щойно усвідомили: а свято й закінчилося. Так, справді! Третій день Конкурсу – УРОК видався справжнім святом. Святом натхнення, молодої завзятості, креативності, сміливості.
Усі присутні на конкурсних уроках мали можливість поповнити власний педагогічний інструментарій щодо використання сучасних технологій навчання, інтерактивних методів, організації безбар’єрного навчання учнів різних типологічних груп.
Є бажання ще раз написати, вголос прочитати та повторити ті знахідки педагогічної творчості, якими відверто ділилися наші учасниці.
Отже:
– прийоми включення дітей з особливими потребами у різні форми навчальної роботи;
– наскрізний сюжет, використання якого створювало певну інтригу та допомагало утримувати увагу учнів упродовж усього уроку;
– способи активізації пізнавального інтересу учнів («будували» будинок під час усного рахунку; використовували смайлики як відтворення певних завдань – частин уроку; LEGO-моделювання слів; карта пошуку для відміток пройдених етапів уроку тощо);
– надання усіма учасникам можливості вибору учнями різних способів досягнення певної мети; доцільне використання ІКТ; активізація учнів через руханки та фізкультурні хвилинки; організація групової, парної роботи.
Взагалі – день удався на славу і ще раз засвідчив, що саме урок є вирішальним у визнанні найкращого серед найкращих. Саме це сьогодні й відбулося.
На жаль, ми вже сказали «До зустрічі» всім учасникам конкурсу, вже зо всіма обійнялися, поплакали, пожалкували й порадувалися.
Однак, впевнені, що все для наших дівчаток це лише початок, адже попереду – педагогічна майстерня, ворк-шопи та інші обласні заходи, до участі в яких будемо залучати лідерів інклюзивної освіти – учасників Конкурсу «Учитель року - 2019» у номінації «ВІК» - «Вчитель інклюзивного класу».
І лише для однієї учасниці – попереду фінал Всеукраїнського етапу Конкурсу. Побажаємо їй удачі!
З повагою, журі.
Зведена відомість оцінювання конкурсного випробування «Урок»
Рейтинговий лист підсумкового етапу

Немає коментарів:

Дописати коментар